Вихід учасника ТОВ

Здійснювати вихід учасника з ТОВ (Україна) необхідно з увагою до деталей, враховуючи кожен нюанс. Ми розповімо вам, як вийти із засновників товариства з мінімальними витратами, виконавши процедуру у правовому полі.

Оформлення виходу з ТОВ або зміна учасника – процедури, під час яких необхідно правильно збирати та заповнювати документи. Будь-яка допущена помилка може призвести до визнання цієї процедури незаконною.

Як правильно оформити вихід із числа учасників ТОВ

Оформлення виходу зі складу учасників ТОВ проводиться кількома способами, в залежності від існуючої причини. Таких причин декілька: самостійне рішення, рішення загальних зборів або смерть учасника. Оформлення виходу учасників з ТОВ у будь-якому випадку вимагає особливого оформлення документів.

Процедура виходу з ТОВ за бажанням засновника

За необхідності вихід учасника з ТОВ може бути оформлений як його власне бажання – шляхом документального підтвердження його волі. Процедура передбачає складання акту, в якому необхідно відобразити рішення одного з членів ТОВ передати (продати, подарувати) свою частку у статутному капіталі товариства (у грошовій, товарній або будь-який іншій формі) іншому учаснику.

Процедура оформлення виходу з ТОВ у цьому випадку може бути оформлена будь-яким договором відчуження, незалежно від виду капіталу – грошового або матеріального. Оцінка частки не грошового характеру проводиться учасниками колегіально або із залученням незалежних оцінювачів.

Чинним законодавством передбачено: інші учасники ТОВ мають першочергове право на придбання частки учасника, який виявив бажання залишити компанію. Вихід зі складу учасників ТОВ повинен супроводжуватися обов'язковою процедурою пропозиції своєї частки іншим засновникам. Подібні правила встановлюються статутом підприємства із зазначенням принципу відчуження часток.

Таким чином, порядок виходу з учасників ТОВ і принцип розподілу часток повинен бути прописаний у статуті компанії. Частину фонду можна продати на аналогічних умовах, які пропонуються третім особам. Якщо учасники відмовилися від свого права придбання (це слід зазначити у протоколі загальних зборів), частка може бути продана або подарована у вільному порядку.

Порядок виходу учасників з ТОВ шляхом продажу або дарування його частини може бути реалізований виключно у розмірі, який фактично сплачено цим учасником.

Як вийти з засновників товариства: виключення учасника

Щоб оформити примусове виключення засновника зі складу учасників товариства, необхідно задокументувати факти систематичного невиконання ним своїх обов'язків або створення ним перешкод у досягненні товариством поставлених цілей.

Порядок виходу з ТОВ передбачає проведення голосування за виключення учасника. Для прийняття позитивного рішення необхідно більше 50% голосів інших членів товариства. Після прийняття такого рішення розмір внеску виключеного учасника виплачується йому протягом року з дня виходу.

На підставі рішення посадових осіб, при виході зі складу учасників ТОВ компанія зобов'язується виплатити частку учаснику, який вибув, у певній формі (грошима або майном).

Вивід засновника внаслідок смерті

Щоб вивести засновника із числа учасників через його смерть, необхідно скликати загальні збори. У протоколі слід відобразити порядок включення правонаступників до числа членів ТОВ. Якщо вихід зі складу учасників ТОВ проводиться з такої причини, у протоколі загальних зборів обов'язково фіксується рішення правонаступника про вступ до товариства або відмову від такого. У разі відмови йому виплачується частка померлого учасника ТОВ на загальних підставах.

Важливі нюанси

Вихід учасника з ТОВ (Україна) слід здійснювати з обов'язковою документальною фіксацією причин цієї процедури. Причини повинні бути викладені у протоколі загальних зборів і підтверджені:

  • підписом (рішенням) учасника, що виходить;
  • фактичними документальними доказами наявності інших обставин, включаючи смерть члена товариства і присутності його правонаступників.

При виході зі складу учасників ТОВ дана процедура фіксується в ЄДР. Реєстратору подається заява з даними про нового учасника або виключення одного чи декількох осіб. Разом із заявою реєстратору подаються такі документи:

  1. Протокол загальних зборів.
  2. Статут у новій редакції з нотаріально завіреними підписами учасників.
  3. Документи нового учасника.

За фактом звернення до реєстратора оформлення виходу ТОВ одного із засновників буде підтверджено внесенням даних до державного реєстру. Уповноваженому представнику буде видана виписка. Не забувайте, що процедурою виходу з товариства може бути передбачено кілька варіантів. Тому у кожному окремому випадку слід подбати про детальне викладення всіх фактів у документах.

Вчинені дії повинні відповідати нормам, зазначеним у статуті підприємства. Протиріччя між фактичними діями і прописаними у статуті правилами виходу можуть призвести до визнання всієї процедури недійсною.

Звертайтеся до професіоналів

Тепер ви знаєте, як вийти засновнику ТОВ зі складу компанії. Однак на практиці подібні процедури часто пов'язані з наявністю безлічі помилок. Для попередження проблем і правильного виконання процедури радимо звертатися до професійних юристів. Фахівці знають, як вивести засновників з ТОВ швидко, без проблем, у повній відповідності до існуючих правил.

За необхідності реєстрацію зміни засновників у ТОВ можуть здійснити юристи нашої компанії. Для цього необхідно надати такі документи:

  • чинну редакцію статуту ТОВ;
  • інформацію про новий склад засновників (обговорюється за телефоном або під час зустрічі).