Збільшення статутного капіталу

Для юридичних осіб організаційно-правових форм АТ, ТОВ (ТДВ) передбачений законом порядок збільшення статутного капіталу - це простий і ефективний шлях розвитку бізнесу. На такий крок змушені йти учасники згаданих господарських товариств в умовах розширення виробництва, виходу на нові ринки або при бажанні поліпшити існуючі інвестиційні умови.

Учасники замислюються як збільшити статутний капітал ТОВ або АТ, при намірі зайнятися спеціальними видами ліцензованої діяльності. Як приклад можна привести ринок цінних паперів, брокерських або дилерських послуг. Згідно з рішенням НКЦПФР № 817 від 14.05.2013 для брокерських компаній нижчий поріг статутного фонду встановлено на рівні 1 млн. грн., а для компаній в сфері андеррайтингу і зовсім на рівні 7 млн. грн.

Види коштів і податкові наслідки

На сьогоднішній день збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом внесення коштів. Їх вигляд залежить від можливостей учасників і розв'язуваних ними завдань. Це можуть бути оборотні активи у вигляді грошових коштів (готівкова та безготівкова форми), необоротні активи. Передбачені обмеження для банківських установ і суб'єктів страхового ринку. Але найголовніший аспект, пам'ятати про який потрібно всім бізнес-суб'єктам у формі АТ, ТОВ (ТДВ) - ці внески не тягнуть податкових наслідків.

Неважливо як саме учасники вирішили збільшити статутний капітал, шляхом банківського вкладу або через бухгалтерію (касу) товариства. Обкладатися ПДВ, єдиним податком або податком на прибуток ці кошти не повинні.

Пояснюється все просто. Згідно з діючими правилами бухгалтерського обліку, внесок при збільшенні статутного капіталу товариства повинен бути розподілений до позареалізаційних надходжень. Ці активи не носять характер прибутку, одержуваного від виконання робіт, надання послуг, реалізації товарів і т.п. Корпоративні права оприбутковувати не потрібно. Немає ніяких вимог до оподаткування реєстрації збільшення статутного капіталу і в спеціальному податковому законодавстві України.

Умови

Перед тим, як збільшувати статутний капітал, важливо виконати всі вимоги чинного корпоративного законодавства. З акціонерними товариствами ситуація складніша.

По-перше, здійснюючи збільшення статутного капіталу товариства важливо переконатися, що емітовані акції зареєстровані і оплачені акціонерами в повному розмірі (ціна не може бути нижчою номінальної для конкретного типу акцій). По-друге, збільшенням статутного капіталу товариства (АТ) заборонено покривати його існуючі збитки. По-третє, платити за акції заборонено бюджетними, запозиченими (кредитними або заставними) засобами.

Чинний порядок збільшення статутного капіталу ТОВ можна виконати коли учасники - засновники повністю забезпечать внесення своїх вкладів. Якщо цього не зроблено у встановлені терміни, розмір статутного фонду доведеться зменшувати. Поки статутний капітал повністю не сформований, збільшувати його не можна.

При збільшенні статутного капіталу ТОВ і АТ є вимоги щодо результатів річної фінансово - економічної діяльності.

Способи

У нинішні час процедура збільшення статутного капіталу ТОВ може здійснюватися в такі способи:

  • введення нових учасників. Рішення приймається вищим органом ТОВ - загальними зборами. Особлива увага приділяється фіксуванню курсових часток учасників в процентному співвідношенні, щоб уникнути зміни розмірів часток.
  • реінвестування прибутку. У конкретному випадку реєстрація збільшення статутного капіталу можлива лише в прибуткових господарських товариствах. Отримавши дивіденди за свою частку в статутному капіталі учасник, може направити їх на розвиток свого бізнесу. Форма такого розвитку - збільшення статутного капіталу в ТОВ. В існуючих кризових умовах ведення бізнесу такий спосіб користується цілком виправданою популярністю. Власні гроші вкладати не потрібно, а частину отриманого прибутку або весь прибуток повністю, можна віддати для реалізації завдань товариства в довгостроковій перспективі.
  • додаткові внески. Таким способом збільшувати статутний капітал можуть всі учасники одночасно або деякі з них. Можливість додаткового внесення коштів усіма учасниками не призведе до зміни розміру часток у статутному капіталі. Це застереження є в законі про господарські товариства. Ставлення бізнес-суб'єктів і фахівців в корпоративному праві до цього способу дуже неоднозначні. Однак існують винятки. Вони можуть прописуватися безпосередньо в статутному документі. З іншого боку коли один або кілька учасників виявляють бажання зробити додаткові внески, загальні збори розглядають таку ініціативу, в порядку голосування. В цей час вирішуються і всі організаційні моменти (розмір збільшення номінальної частки учасника, порядок внесення, терміни та інші істотні умови), приводяться у відповідність положення статутного документа.
  • спосіб індексації. Він стосується суто АТ, пов'язаний з показниками економічного зростання та інфляції, однак сьогодні практично не застосовується.

Прийняття рішення і оформлення документації

З урахуванням вище перерахованих способів, рішення про збільшення капіталу поряд з усіма організаційними питаннями, приймається загальними зборами. Серед іншого, в протоколі відображається наступне:

  • сума збільшення (в реальному і в процентному співвідношеннях);
  • сума збільшення частки учасника. Вказується розмір частки кожного з них;
  • порядок внесення коштів, терміни;
  • інші положення нової редакції статутного документа (доповнення до нього).

Всі зміни фіксуються в письмовому вигляді і візуються підписами учасників (їх уповноваженими представниками).

Далі проводиться безпосередня реєстрація збільшення статутного капіталу ТОВ.

Варто зауважити, що багато нюансів прописуються в статутному документі. Тому, при першій держреєстрації юрособи його потрібно правильно скласти і передбачити можливі зміни в майбутньому.

Юристи нашої компанії зможуть провести реєстрацію збільшення статутного капіталу в короткі терміни. Для цього необхідно надати такі документи:

  • статут ТОВ;
  • інформацію, на яку суму необхідно збільшити статутний капітал.