Зменшення статутного капіталу

Статутний капітал - це фінансово-економічний базис для існування господарських товариств (АТ, ТОВ, ТДВ). Він формується засновниками і спрямований на реалізацію суб'єктами бізнесу поставлених цілей.

Законодавець встановив вимоги до способу внесення часток капіталу, правила їх відчуження, а також порядок зменшення фонду. З огляду на складність існуючого правового регулювання і вузьку процесуальну специфіку роботи з цими активами, зменшення статутного капіталу ТОВ, ТДВ та АТ для звичайної людини може стати справжньою проблемою. Будь-які порушення тут абсолютно неприйнятні. Знаючи, як зменшити статутний капітал ТОВ законними методами, можна уникнути проблем, заощадити багато часу і коштів.

Згідно зі статистикою, в 85% випадків при зменшенні капіталу, бізнес-суб'єкти вдаються до сторонніх юридичних послуг. Це забезпечує оперативність і правильність цього процесу.

1. Як приймається рішення про зменшення статутного капіталу

Процесуальний порядок зменшення статутного капіталу розглянемо на прикладі ТОВ. Ця організаційно-правова форма ведення бізнесу сьогодні користується найбільшою популярністю в Україні. На практиці учасники ТОВ частіше всіх інших стикаються з необхідністю зменшення капіталу.

2. Збори та голосування

Можливість зменшити статутний капітал прямо передбачена в ст. 16 Закону «Про господарські товариства». Товариство - це юридична особа з колегіальною формою прийняття основоположних рішень. Мова не йде про поточні питання господарської діяльності, що належать до компетенції призначеного виконавчого органу товариства (директора, президента, дирекції, правління тощо). Процедура зменшення капіталу ТОВ відноситься до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства. Цей орган управління є вищим.

Рішення, на підставі якого стає можливим зменшення статутного капіталу, приймається способом голосування учасників. Позитивний результат такого голосування можливий тільки в тому випадку, коли свій голос віддадуть учасники, що володіють більшістю від загальної кількості голосів учасників ТОВ.

Всі процесуальні моменти з результатами волевиявлення відображаються в протоколі. Він в обов'язковому порядку ведеться на кожних зборах. Безпосередню відповідальність за це несе учасник, який головує на зборах.

3. Про підстави

Підстави, що дозволяють виконати зменшення статутного капіталу ТОВ, діляться на диспозитивні та імперативні.

Диспозитивний варіант, що дозволяє зайнятися зменшенням статутного капіталу, можливий при навмисному виході учасника з ТОВ або добровільне зменшення часток з волі одного, декількох або всіх учасників.

Імперативні підстави, що встановлюють обов'язкове зменшення статутного капіталу ТОВ, бувають наступними:

  • не внесення (не повне внесення) вкладу до статутного капіталу учасником протягом перших 12 місяців з дня держреєстрації ТОВ. Досить часто в такий спосіб саботується процес створення товариства;
  • займатися зменшенням статутного капіталу в обов'язковому порядку потрібно і в тому випадку, коли вартість активів товариства за результатами другого і кожного наступного звітного фінансового року буде меншою заявленого розміру капіталу. Тут є виняток. Обов'язкового зменшення можна уникнути, якщо учасниками буде прийнято рішення про внесення додаткових вкладів (інвестиційне збалансування);
  • в третьому випадку порядок зменшення статутного капіталу ТОВ застосовується при відсутності можливості реалізації самим ТОВ викупленої частки учасника іншим учасникам або третім особам у відповідності до положень закону. При продажу частки третім особам узгодження з учасниками - обов'язкова вимога.

4. Коли зменшенням статутного капіталу займатися не можна

Про плани учасників ТОВ щодо зменшення статутного капіталу повинні обов'язково дізнатися кредитори. З моменту прийняття відповідного рішення загальними зборами, рішення протягом 3 днів має бути направлено всім без винятку кредиторам. У свою чергу, останні отримують законні підстави вимагати повного виконання зобов'язань, взятих на себе ТОВ і навіть домагатися відшкодування збитків.

Іншими словами, порядок зменшення статутного капіталу учасниками ТОВ, який передбачає отримання компенсаційних виплат, повністю виключений при наявності заперечень кредиторів.

Учасники ТОВ несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями виключно розмірами своїх вкладів, а при зменшенні статутного капіталу відповідно зменшується і їх відповідальності. Але ж ці активи можуть піти в рахунок погашення існуючих боргів. На практиці були випадки, коли зменшення капіталу використовувалося в спекулятивних цілях, але такі злочинні задуми швидко розкриваються.

5. Законна сила рішення

Добровільний і обов'язковий порядок зменшення статутного капіталу передбачає затвердження змін у статутному документі товариства і їх подальшу держреєстрацію.

Таке рішення безпосередньо вступає в силу після закінчення 3 місяців з моменту реєстрації і публікації повідомлення на сайті Мін'юсту України (форма його затверджена наказом № 1098/5 цього відомства). Також доведеться сплатити держмито.

6. Про мінімальний поріг зменшення статутного капіталу

Показник зменшення статутного капіталу не може бути нижчим за мінімальний поріг, встановлений законодавством для конкретної форми господарського товариства.

Що стосується ТОВ, то до 07.06.2011 в законодавстві були встановлені вимоги до мінімального статутного капіталу даної організаційно-правової форми, але станом на сьогоднішній день вони відсутні. Законодавець пішов на такий лояльний крок для стабілізації умов держреєстрації та функціонування ТОВ.

Питання як зменшити статутний капітал і на скільки, слід вирішувати учасникам. Але в цьому процесі беззаперечне дотримання букви закону - обов'язкова вимога.

У разі необхідності зменшення статутного капіталу ТОВ, дану процедуру можуть здійснити юристи нашої компанії. Для цього необхідно надати такі документи:

  • виписку про держреєстрацію;
  • чинну редакцію статуту ТОВ;
  • інформацію про зменшення статутного капіталу (обговорюється по телефону або при зустрічі).