Поділ спадщини між спадкоємцями

Главами 84-86 ЦК України визначено чіткий порядок, як розділити спадщину між декількома фізособами, чи можливий розподіл майна між спадкоємцями без наявності заповіту, особливості успадкування нерухомості.

Розглянемо детально нюанси поділу майна між спадкоємцями у різних ситуаціях у цій статті.

Правила розподілу спадщини між спадкоємцями

Правовідносини щодо розподілу спадкового майна – традиційний етап розвитку майнових прав успадкування. Розподіл спадщини допускається тільки при визначенні кола спадкоємців, які реалізували право на спадкове майно. Не входять у зазначену категорію спадкоємці, які ще не народилися: спадкові матеріальні блага розподіляються за фактом їх народження – ст. 1298 ЦК.

При розподілі майна між спадкоємцями слід враховувати: законом передбачено спадкування власності у рівних частках. Виняток – наявність заповіту з чітко визначеними частинами спадкових прав.

Згідно зі ст. 1226 ЦКУ, спадкоємці (власники спільної власності) мають право розпоряджатися успадкованою часткою на свій розсуд – заповідати або виділити в натурі.

Законні спадкоємці можуть поділити майно між собою порівну або змінити частки власності за взаємною згодою. Потрібно тільки підписати заяву на розподіл майна спадкоємцями у необхідних частках і нотаріально засвідчити.

Ст. 1267 ЦК – письмова заява для розподілу власності необхідна тільки у випадку зміни частки на рухоме/нерухоме майно. В інших випадках спадкоємці мають право усно домовитися про розподіл спадщини.

При спадкуванні прав на майно за заповітом для кожного спадкоємця передбачена однакова частина з успадкованої власності і матеріальних благ, якщо спадкодавець не визначив значну частку спадщини одному із спадкоємців. У цивільному праві (ст. 1278 ЦК) передбачена можливість виділу частини успадкованого житла, транспорту у натурі.

Спадкоємець, який раніше проживав із померлим протягом 1-го і більше років однією сім'єю, був співвласником майна, що заповідається, має першочергове право отримати грошовий еквівалент частини власності.

На практиці зустрічаються різні випадки, коли складно відновити пропущені терміни, витребувати грошову компенсацію від частини проданої нерухомості, інше.

Юристи компанії допоможуть правильно підготувати, оформити документацію, позовну заяву для подачі до судових органів, зможуть надати правову консультацію і зорієнтують у юридичних тонкощах процесу.

Перелік документів для розподілу спадщини між спадкоємцями – Київ

При зверненні до юридичної фірми за консультацією щодо розподілу спадкового майна між спадкоємцями, нового розподілу спадщини між декількома фізособами за законом/заповітом, буде потрібно надати декілька документів:

 • заяву про надання юридичних послуг;
 • паспорт, ІПН;
 • свідоцтво про смерть (законне судове рішення про визнання фізособи померлим);
 • дані, що підтверджують факт спорідненості з покійним;
 • документи про право власності на житло;
 • виписку з будинкової книги, інформаційну довідку з місця проживання (для підтвердження факту спільного проживання);
 • свідоцтва про право на успадковане житло, транспортний засіб (від всіх спадкоємців);
 • заяви від спадкоємців про дозвіл у перерозподілі спадщини – новому розподілі спадкового майна (за необхідності).

Юристи допоможуть юридично правильно, з урахуванням обставин справи, скласти позовну заяву для вирішення питань розподілу майна між спадкоємцями у судовому порядку. У рамках послуги з розподілу житлової власності та інших цінностей адвокат представить ваші інтереси у суді.

Розподіл успадкованого майна у випадку пропуску строків вступу до права успадкування

При довготривалому від'їзді, проживанні в іншому місті (країні) одним із спадкоємців, у випадку пропуску терміну вступу до права спадкування майно підлягає перерозподілу. Такі спадкоємці можуть запросити відшкодувати частину їх спадкових прав шляхом виділу у натурі або компенсувати у грошовому еквіваленті.

Перерозподіл власності здійснюється за згодою всіх спадкоємців, які набули майнових прав. Для цього всі фізособи, які прийняли спадщину, подають заяви про надання згоди на її розподіл між спадкоємцями. Одночасно з цим спадкоємець подає письмову заяву про вступ у спадок приватному/державному нотаріусу (до сільради).

Згідно зі ст. 1300 ЦК, нотаріус (уповноважена особа) анулює попередні свідоцтва про право власності, після чого видає нові екземпляри з урахуванням розподілу спадщини на всіх спадкоємців.

В іншому випадку, передбачено право спадкоємця звернутися з позовною заявою до суду для продовження терміну, щоб вступити у права на спадкове майно. Одночасно із задоволенням вимоги позивача про поновлення строку прийняття спадкової власності, суд визнає недійсними раніше видані документи про право на спадкове майно (договір про розподіл майна між спадкоємцями і виділення частки в натурі – якщо раніше такий був укладений).

Суддя виносить рішення про новий розподіл спадщини між спадкоємцями. При визнанні майна відумерлим і переході його до місцевих територіальних громад у власність – згідно з ч. 2 ст. 1280 ЦК передбачено право на грошове відшкодування при продажі/виділенні у спадщині в натурі спадкоємцю, який з’явився.

Обов'язковий розподіл спадщини – виділення частини майна

Незважаючи на наявність заповіту, законом передбачена особлива категорія громадян, яким призначена обов'язкова частка у спадщині – регламентовано ст. 1241 ЦК:

 • малолітнім, неповнолітнім особам;
 • непрацездатним дітям спадкодавця (повнолітнім);
 • непрацездатному чоловіку/дружині померлого;
 • непрацездатним батькам покійного.

Розмір обов'язкової частки становить не менше 50% від усієї спадщини, яка належала б при спадкуванні за законом. Розмір може бути зменшений у судовому порядку на підставі позовної заяви, враховуючи відносини між спадкоємцем і померлим.

Інша частина майна, яка підлягає спадкуванню, розподіляється між іншими фізособами згідно законодавства.

Допомога в розподілі спадщини – Київ

Наша компанія займається не тільки розподілом спадщини клієнтів. Також ми допоможемо зібрати інформацію, якої бракує, підготувати позов про поділ спадкового майна, заяву про згоду на перерозподіл майнових прав, оформити свідоцтво про право на успадковану квартиру.

Для отримання послуги потрібно особисто звернутися до фірми з пакетом документації. Ми допоможемо у терміни від 1 місяця провести поділ майна між спадкоємцями згідно чинного законодавства.