Як закрити ТОВ з боргами

Ліквідація фірми може бути ускладнена наявністю боргів у компанії і неможливістю вчасно погасити свої зобов'язання як перед контрагентами, так і перед державою. Чинне законодавство містить норми, що передбачають відповідь на питання про те, як закрити ТОВ з боргами різними способами. Процедурі ліквідації підприємства з боргами присвячені недавно прийняті закони та кодекси, які і вступили в силу в кінці 2019 року

Законодавство, що регулює підстави, ведення та припинення підприємницької діяльності

Підприємництво відноситься до тієї сфери діяльності, яка практично повністю регулюється законами і підзаконними нормативними актами. Заснування ТОВ, ведення господарської комерційної діяльності, ліквідація примусова і добровільна регламентовані:

 1. Господарським кодексом України.
 2. Цивільним кодексом України.
 3. Господарським процесуальним кодексом.
 4. Податковий кодекс України.
 5. Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій».
 6. Кодексом України з процедур банкрутства.

Крім основних кодексів і законів по кожному виду комерційної діяльності та в залежності від організаційно-правової форми існує ще ряд спеціальних законів і підзаконних нормативних актів, що регламентують нюанси та специфіку. Так способи заснування і добровільної ліквідації ТОВ містяться в законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Способи закриття підприємства з боргами, передбачені законодавством

Відповідно до ст. 48 закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ТОВ закривається шляхом:

 • передачі всього майна товариства, його прав і зобов'язань правонаступникам у результаті реорганізації;
 • проведення процедури ліквідації фірми в добровільному або примусовому порядках.

Особливістю ліквідації товариства з боргами є відсутність можливості провести процедуру за допомогою простого прийняття рішення загальними зборами в порядку добровільного припинення господарської комерційної діяльності. У таких випадках використовують «альтернативну» експрес ліквідацію через продаж корпоративних прав або примусове закриття фірми в судовому порядку на підставі прийняття рішення судом про фінансову неспроможність підприємства та визнання його банкрутом.

Ліквідація бізнесу з боргами за допомогою продажу корпоративних прав

Для того щоб закрити ТОВ з боргами можна скористатися можливістю, наданою законом, і продати третій особі корпоративні права. Така «альтернативна» експрес ліквідація не означає припинення діяльності компанії, а передбачає тільки зміни в складі засновників. Податкова інспекція в таких випадках не проводить перевірку діяльності фірми, а нові власники разом з правами купують і боргові зобов'язання.

Таку угоду можна здійснити самостійно, а можна скористатися і послугами юридичних компаній, які надають правову допомогу не тільки в правовому супроводі та оформленні договору продажу корпоративних прав, а й пошуку нового власника. Продаж підприємства дає можливість колишнім власникам завершити підприємницьку діяльність за наявності заборгованості, не погасивши борги і не проводячи процедуру банкрутства. І хоча при ліквідації ТОВ швидко через продаж не потрібно погашати заборгованості, повністю уникнути проблем з кредиторами та державними органами можна тільки в тому випадку, якщо новий власник згодом або розрахується з боргами або пройде процедуру визнання фірми банкрутом.

Примусова ліквідація підприємства з боргами

Закрити ТОВ з боргами можливо скориставшись порядком передбаченим чинним законодавством. Норми про те, як закрити ТОВ з боргами містяться в Кодексі України з процедур банкрутства. Відповідно до ст. 1 Кодексу боржником є ​​компанія, яка не виконала свої грошові зобов'язання в строк, який вже настав. До грошових зобов'язань відноситься наявність заборгованості не тільки перед партнерами по бізнесу, а й борги перед державними органами. У суму зобов'язань по виплаті входять:

 1. Податки та інші обов'язкові платежі.
 2. Страхові внески за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.
 3. Внески за іншими видами соціального страхування.

При цьому не включаються до суми зобов'язань нараховані неустойки та інші фінансові санкції.

Ліквідація фірми з боргами в примусовому порядку суттєво відрізняється від процедури добровільної ліквідації ТОВ. Вона складається з етапів, кожен з яких проводиться на підставі рішень суду арбітражним керуючим і може призвести як до відновлення платоспроможності компанії, так і до визнання фірми банкрутом. У першому випадку питання про те, як закрити ТОВ з боргами втрачає свою актуальність і підприємство розрахувавшись з кредиторами припиняє свою діяльність в звичайному добровільному порядку.

Основні етапи процедури банкрутства

Відповідно до ч.1 ст.6 Кодексу, що регламентує питання про те, як закрити ТОВ з боргами, до основних процедур провадження визнання компанії банкрутом відносять:

 • розпорядження майном ТОВ з боргами;
 • санацію ТОВ-боржників;
 • ліквідацію банкрута.

Для проведення процедур судом призначається арбітражний керуючий. В його обов'язки входить виконувати всі приписи суду і закону щодо проведення кожного етапу провадження у справі про банкрутство.

Досудові заходи щодо відновлення платоспроможності

Банкрутства фірми можна уникнути і провести досудові процедури по відновленню платоспроможності та погашення боргів. Так відповідно до ст.5 Кодексу України з процедур банкрутства боржник звертається до кредиторів для розробки плану санації. Після цього план затверджується в господарському суді. План передбачає:

 1. Визначення точного розміру боргових зобов'язань.
 2. Терміни їх погашення.
 3. Події з виконання плану і контролю за виконанням.

Крім цього до плану додаються ліквідаційний і фінансовий аналіз, який свідчить про можливості ТОВ з боргами виконати план. Після схвалення плану він подається в господарський суд за місцем знаходження компанії.

У разі якщо план санації відповідає всім вимогам ст. 4 і 5 Кодексу, що регламентує питання про те як закрити ТОВ з боргами через процедури банкрутства, виноситься рішення про затвердження плану санації. Інформація про затвердження плану публікується на офіційному сайті Судової влади України.

Подача заяви в суд

До того як закрити ТОВ з боргами через судову процедуру визнання банкрутом, необхідно провести не тільки заходи з відновлення платоспроможності, а й підготувати і подати заяву в суд. Заява може бути подана як кредиторами, так і самим боржником. Відповідно до вимоги ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства керівництво або засновники фірми в якій виникла загроза відсутності можливості виконати зобов'язання зобов'язана в місячний термін звернутися з заявою в суд. До заяви додаються:

 • документи, що підтверджують повноваження представника ТОВ боржника;
 • докази про оплату судового збору;
 • установчі документи.

Також до заяви додаються документи, що підтверджують загрозу неплатоспроможності. До них відносять:

 1. Бухгалтерський баланс ТОВ за останній звітний період.
 2. Перелік кредиторів та сума боргових зобов'язань.
 3. Опис майна фірми із зазначенням його балансової вартості, в тому числі і майно що знаходиться в заставі у третіх осіб або кредиторів.
 4. Перелік підприємств, що мають невиконані зобов'язання перед ТОВ, із зазначенням розміру зобов'язань і термінів їх виконання.
 5. Відомості про банківські рахунки ТОВ.

Крім цього закриття ТОВ з боргами через процедуру банкрутства передбачає оплату послуг арбітражного керуючого і при поданні заяви необхідно надати докази авансу в розмірі трьох МРЗП.

При розгляді справи про банкрутство, якщо ТОВ закривається і на ньому на підставі трудових відносин працюють співробітники, для забезпечення представництва таких осіб, необхідно подати протокол загальних зборів працівників про обрання ними свого представника.

Розпорядження майном підприємства з боргами

Після прийняття заяви перед тим як закрити ТОВ з боргами суд призначає арбітражного керуючого розпорядником майна фірми. На цьому етапі розпорядник зобов'язаний не тільки контролювати діяльність ТОВ. Основними завданнями розпорядника є:

 • забезпечення збереження та ефективного використання майна;
 • аналіз фінансового стану;
 • визначення способу того як закрити ТОВ з боргами (за допомогою плану санації і подальшої добровільної ліквідації ТОВ або проведення ліквідаційних заходів з визнанням фірми банкрутом).

Завершується етап аналізом звіту розпорядника і прийняттям одного з таких рішень:

 1. Продовження терміну розпорядження майном.
 2. Введення процедури відновлення платоспроможності ТОВ (санація). І затвердження плану санації, у разі узгодження його з боржником і кредиторами.
 3. Постанова про визнання ТОВ банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
 4. Закриття справи про банкрутство. У разі, якщо після першого етапу розпорядження майном фірма змогла погасити заборгованість і може бути ліквідована власниками в добровільному порядку.

Після прийняття судом рішення про проведення санації, визнання боржника банкрутом або закриття провадження у справі функції арбітражного керуючого розпорядника майном завершуються.

Заходи щодо відновлення платоспроможності в період судового провадження

Після винесення судом рішення про проведення санації, призначення керівника з числа арбітражних керуючих та затвердження плану, керівництво ТОВ звільняється від своїх обов'язків і управління фірмою переходить до призначеної судом особи. Основним завданням керуючого санацією є здійснити всі заходи з оздоровлення фінансового стану компанії. Він має право:

 • провести реструктуризацію підприємства;
 • перепрофілювати або закрити нерентабельні виробництва;
 • укласти угоду з кредиторами щодо відстрочки, розстрочки або прощення боргових зобов'язань;
 • оформити від імені ТОВ позики і кредити;
 • реалізувати частину майна;
 • вжити заходів для ліквідації дебіторської заборгованості.

У тих випадках, якщо прийняті згідно з планом заходи, не принесли бажаного результату, судом приймається рішення визнати ТОВ банкрутом і ліквідувати товариство.

Правила та порядок ліквідаційних процедур

Процедуру ліквідації реалізує призначений судом ліквідатор з числа арбітражних керуючих. В його обов'язки входить сформувати ліквідаційну масу з усіх майнових активів ТОВ, організовує продаж такого майна і проводить розрахунок з кредиторами. Відповідно до вимог ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства зобов'язання погашаються в наступній послідовності:

 1. Виплачується заробітна плата працівникам підприємства.
 2. Виконуються зобов'язання за державними страховими платежами.
 3. Погашається заборгованість з податків і зборів.
 4. Задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою.
 5. Повертаються внески в статутний фонд ТОВ здійснені трудовим колективом.

Всі інші вимоги погашаються після. А в разі відсутності майна для погашення всіх зобов'язань такі зобов'язання визнаються погашеними.

Процедура закриття ТОВ з боргами через визнання його банкрутом в судовому порядку, як правило займає багато часу і вимагає активних і юридично грамотних дій від засновників і керівництва фірми. Закон, що вступив восени 2019 року в силу новий Кодекс містить деякі новели, що передбачають солідарну відповідальність виконавчих органів ТОВ, вдосконалений порядок реалізації майна банкрута, а також можливість визнати недійсними угоди з пов'язаними особами.