Визнання шлюбу недійсним

Перебування у зареєстрованих шлюбних відносинах передбачає наслідки, пов'язані з майновими правами, обов'язками з утримання, спадковими правами. Для захисту прав подружжя Сімейним кодексом (СК) України передбачені норми, що регламентують майнові та інші питання шлюбних відносин, у тому числі і умови їх укладання.

Санкція за порушення сімейного законодавства – визнання шлюбу недійсним в Україні. Причини, порядок і наслідки недійсності шлюбу розглянемо у нашій статті.

Причини визнання шлюбу недійсним

СК України чітко регламентовані підстави для визнання шлюбу недійсним.

Законодавством визначено такі варіанти визнання шлюбу недійсним:

 • абсолютно недійсний;
 • визнаний недійсним судом автоматично;
 • визнається судом недійсним при наданні зацікавленою особою доказів для невизнання такого сімейного союзу.

До першої категорії (абсолютно недійсних) належать шлюби між особами (ст. 39 СКУ), які:

 1. Знаходяться у близькоспорідненому зв'язку. До таких осіб належать також і єдинокровні брати, і сестри.
 2. Визнано недієздатними.
 3. Знаходяться в іншому зареєстрованому шлюбі при укладанні шлюбного союзу.

Підстави для автоматичного визнання шлюбу недійсним розглянуті у ст. 40 СКУ. Основні причини:

 • відсутність вільного і усвідомленого волевиявлення особи, яка вступає до шлюбного союзу;
 • реєстрація шлюбу без реального наміру створити сім'ю – фіктивність.

Оскаржити реєстрацію шлюбних відносин і визнати шлюб недійсним можливо через судову інстанцію за наявності підстав, викладених у ст. 41 СК:

 1. При реєстрації сімейного союзу один із подружжя приховав інформацію про захворювання, що становить небезпеку для другого з подружжя або може вплинути на здоров'я їх потомства.
 2. Шлюбний союз був укладений між двоюрідними братом і сестрою, племінниками або між іншими родичами непрямого ступеня споріднення.
 3. Один з подружжя не досяг віку, за якого можливі шлюбні відносини, або не мав право на укладення шлюбу з інших причин.
 4. Подружжя є усиновлювачами або усиновленими, і не оформили документи про анулювання усиновлення.

Рішення суду про недійсність шлюбу під час його оскарження залежить від можливості позивачем довести факт порушення його прав, інтересів на судовому засіданні. При визнанні судом шлюбу недійсним враховується тривалість шлюбних відносин, характер взаємин, наявність дітей у союзі.

Позасудовий порядок визнання шлюбу недійсним

У разі укладення абсолютно недійсного шлюбу для його розірвання не потрібно буде звертатися до суду з позовною заявою. Достатньо подати заяву до держоргану РАЦС із проханням визнати шлюб недійсним, після чого буде зроблений відповідний запис у реєстраційній книзі.

До заяви необхідно додати копії:

 • паспорту;
 • свідоцтва про шлюб, який визнається недійсним;
 • рішення органу правосуддя про визнання особи недієздатною (за необхідності підтвердження даного факту);
 • документів, що підтверджують близьку кровну спорідненість подружжя (за необхідності);
 • виписки, довідки та інші документи, що підтверджують знаходження чоловіка в іншому зареєстрованому союзі.

Держорган РАЦС анулює актовий запис незалежно від того, чи розірваний шлюб, а також у разі смерті одного з подружжя. Якщо до внесення запису про анулювання недійсного шлюбу попередній зареєстрований шлюб розірвано, другий союз не потрібно буде визнавати недійсним.

Визнання шлюбу недійсним у судовому порядку

Для визнання союзу недійсним у судовому порядку необхідно звернутися з позовом до суду. Ст. 42 СКУ визначено такі категорії осіб, які можуть звернутися:

 1. Чоловік або дружина, що знаходяться у такому шлюбі.
 2. Батьки подружжя, сімейний союз яких може бути визнаний недійсним.
 3. Опікун, піклувальник неповнолітнього або обмежено дієздатної особи.
 4. Прокуратура.
 5. Орган опіки та піклування.

Доказова база для визнання судом шлюбу недійсним через відсутність вільного волевиявлення особи – підтвердження, що особа в момент реєстрації шлюбу не могла повністю усвідомлювати значення того, що відбувається в силу:

 • тяжкого психічного розладу, викликаного суб'єктивними, об'єктивними причинами;
 • знаходження в залежному, пригнобленому становищі, під тиском третіх осіб;
 • психічного або фізичного насильства;
 • алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Друга причина автоматичного визнання сімейного союзу недійсним – фіктивність відносин. Для підтвердження даного факту необхідно довести відсутність дійсних намірів створити сім'ю.

При розгляді справ суд враховує:

 1. Факт спільного проживання подружжя.
 2. Тривалість, характер відносин.
 3. Ведення спільного господарства.
 4. Придбання загального майна.
 5. Наявність спільних дітей.
 6. Спільний відпочинок й інші обставини.

За умови неможливості підтвердження фіктивності шлюбу сімейний союз не може бути визнаний недійсним.

При визнанні шлюбу недійсним у суді, у першу чергу, беруться до уваги інтереси подружжя, характер їх взаємин. У другу чергу, враховуються інші фактори – не досягнення шлюбного віку, приховування захворювання чи шлюбного союзу між не близькими родичами, усиновлювачами та усиновленими.

Наслідки визнання шлюбу недійсним

Основні наслідки визнання недійсності шлюбу в Україні – застосування санкцій відносно особи, яка свідомо і навмисне здійснювала незаконні дії. Правовими наслідками визнання сімейного союзу недійсним є (ст. 45 СК України):

 • анулювання всіх прав, обов'язків, що виникають у процесі шлюбу (з моменту його укладення);
 • статус майна, набутого подружжям, регулюється цивільним законодавством, а не сімейним, і належить чоловіку і дружині на праві часткової спільної власності (при розподілі такого майна враховується частка, внесена для його придбання кожним з подружжя);
 • сума аліментів, яка виплачувалася одному з подружжя, має бути повернута – особа не мала правових підстав для їх отримання;
 • особа має звільнити житлове приміщення, де проживала до визнання сімейного союзу недійсним;
 • зміна прізвища, здійснена у недійсному шлюбі, вважається зміненою без достатніх правових підстав.

Винятки, коли одружені мають право на розподіл спільно нажитого майна порівну, отримання аліментних виплат – якщо один із подружжя діяв добропорядно, не знав про вступ до недійсного шлюбу, з інших причин. У такому випадку наслідки визнання шлюбу недійсним будуть аналогічними розірванню законного офіційного шлюбу.

При визнанні шлюбу недійсним усі наслідки поширюються тільки на подружжя. По відношенню до дітей, народжених у таких шлюбах, діє правовий режим: вважається, що вони народилися у законному шлюбі.